Keho-orientoitunut työnohjaus

Pahkuroita niskassa, painava tunne rinnassa
outoja kipuja kehossa, ärhäkkä rytäkkä vatsassa.
Untakin taas sai valvoa, ennen työviikon alkua.
teksti: Marja-Riitta Linna

Olen kouluttautunut keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi Jyväskyläläisen Tuntumaa Oy:n työnohjaus-kolutuksessa 2021-2023. (STOry ry:n hyväksymä). Koulutuksen viitekehyksenä on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä. Emme ole siis vain ajattelevia ja tuntevia vaan myös kehollisesti reagoivia.

Huomion kiinnittäminen mielen ja kehon yhteistoimintaan tuo ajatusten ja tunteiden prosessoinnin rinnalle tärkeän työvälineen erityisesti työssä jaksamisen teeman käsittelyyn.

Keho-orientoitunut työnohjaus hyödyttää kaikkia, mutta erityisen tärkeää se on haastavaa asiakastyötä tekeville työntekijöille. Oman kehon viestien ymmärtäminen ja esimerkiksi kehoa rauhoittavien sekä palautumista tukevien harjoitusten käyttäminen, antavat välineitä toimia tavoitteellisesti vaativissakin työtilanteissa. Keho-orientoitunut työnohjaus voi mm. vähentää stressiä, ennaltaehkäistä myötätuntouupumista, vahvistaa tunnetaitoja, auttaa sietämään epävarmuutta ja auttaa olemaan levollisemmin läsnä ristiriitatilanteissa.